Biolan Ekoasuminen

Kestävän kehityksen periaatteita noudattava, ympäristön kanssa sopusointuun pyrkivä asuminen säästää energiaa, luonnonvaroja ja rahaa. Luontoa kunnioittava asuminen on huomisen valinta, joka tehdään tänään.

Ympäristötietoisten pientaloasujien määrä nousee jatkuvasti: jo 85 % suomalaisista pientaloasujista haluaa vähentää ympäristön kuormitusta omilla valinnoillaan.


Aurinkoeneregia

Aurinkosähkö

Aurinkoenergiasta on suurin hyöty siellä missä energiaa kuluu eniten eli kotona. Suomessa aurinkosähköä saa tuotettua tehokkaasti maaliskuun alusta lokakuun loppuun.

Ilmalämpöpumppujen viilennystoiminto on yksi konkreettinen kohde, jossa aurinkosähköä kannattaa pientaloissa hyödyntää. Kesällä ilmaista aurinkoenergiaa on runsaasti tarjolla ja samaan aikaan asunnon viilennystarve on suurimmillaan.

Biolan

Aurinkolämpö

Käyttöveden lämmittäminen vie liki kolmanneksen kotitalouden sähkönkulutuksesta. Suomessa käyttövesi voidaan lämmittää aurinkolämpökeräimillä maaliskuun alusta lokakuun loppuun. Aurinkolämpökeräimillä voidaankin tuottaa jopa 60 prosenttia lämpimän käyttöveden energiamäärästä.

Biolan

Aurinkoilmakeräin

Tehokas ja toimiva SolarVentin patentoitu teknologia luo uudet standardit aurinkoilmakeräimiin.
Aurinkoilmakeräin raikastaa sisäilman ja poistaa tehokkaasti kosteuden ilman käyttökustannuksia.
Mukavuutta, lämpöä ja kuivaa ilmaa mökille, autotalliin tai varastoon ilmaisella aurinkoenergialla.

Biolan


Kompostorit

Kompostointi on luonnonmukainen tapa palauttaa eloperäinen, maatuva jäte takaisin luonnon kiertokulkuun. Kun biojäte kompostoidaan, vapautuu pääasiassa hiilidioksidia, lämpöä ja vesihöyryä. Kompostointiprosessin lopputuotteena syntyy ravinteikasta kompostimultaa, jota voidaan hyödyntää omassa puutarhassa ja maanparannusaineiden ostotarve pienenee.

Biolan-kompostoreita on ympärivuotiseen käyttöön tai kesäkäyttöön kesämökille sekä puutarhajätteen kompostointiin.

Biolan


Kuivakäymälät

Nykyaikainen kuivakäymälä on siisti, hajuton ja miellyttävä käyttää. Jätevesien aiheuttamaa kuormitusta voidaan vähentää ottamalla osa lika-aineista talteen jo ennen varsinaista jätevesien käsittelyjärjestelmää. Suositeltavin ratkaisu on vesikäymälän korvaaminen kuivakäymälällä. Tällöin kiinteät jätökset kompostoidaan, virtsa voidaan kerätä erikseen ja mahdollisesti hyötykäyttää puutarhassa, ja vain pesuvedet vaativat puhdistusta.

Valitse Biolan-kompostikäymälä, kuivikekäymälä, pakastava käymälä tai Cinderella polttokäymälä.

Biolan


Veden puhdistus

Jäteveden puhdistus

Jätevesien puhdistamisen tavoitteena on suojella ihmistä ja luontoa sekä säästää luonnonvaroja. Ihmisille haitallisia ovat muun muassa ulosteperäiset bakteerit ja virukset sekä puhdistusaine- ja kemikaalijäämät. Oikealla jäteveden käsittelyllä ehkäistään niiden päätyminen läheisiin kaivoihin, pohjaveteen tai vesistöihin.

Jätevesijärjestelmäksi on olemassa useita, toiminnaltaan, puhdistusmenetelmältään ja -tehokkuudeltaan poikkeavia ratkaisuja. Yhdessä asiantuntijan kanssa valitaan kohteen vaatimukset täyttävä järjestelmä. Asiantuntija voi olla esimerkiksi Biolan Ekomestari.

Biolan

Talousveden puhdistus

Suomalaisesta luonnonvedestä saa puhdistettua helposti ja kustannustehokkaasti talousvettä.
Luonnonvesiin liukenee helposti ympäristön epäpuhtauksia ja maaperän mineraaleja. AquaThor-puhdistuslaitteen avulla voi puhdistaa turvallista vettä mistä tahansa kaivosta ja luonnonvedestä. Laite poistaa vedestä mm. suolan, raudan, mangaanin, bakteerit, virukset ja lääkejäämät.

AquaThor-vedenpuhdistuslaite on suomalainen cleantech-innovaatio.

Biolan